Loading Flash movie...

 

Geotechnika I Geologia Inżynierska I Hydrogeologia I Geodezja I Ochrona Środowiska I Budownictwo Wodne i Lądowe
Specjalizujemy się w wykonawstwie wierceń badawczych, dokumentacji geotechnicznych, geologiczno-inżynierskich, ocen oraz ekspertyz dla potrzeb projektowych obiektów budowlanych.